PIT-11 elektronicznie 2011-12-08

Wzorem ubiegłego roku, Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Stare Miasto, w związku ze zbliżającym się terminem sporządzenia i przekazania urzędowi skarbowemu imiennych informacji o uzyskanych w 2011 roku dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, przypomina o możliwości skorzystania z elektronicznej formy przesyłania powyższych informacji.

Na portalu www.e-deklaracje.gov.pl dostępne są interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypełniania i przesyłania.

Mamy nadzieję, że w tym roku większa liczba płatników skorzysta z tej możliwości.

Korzyści związane ze składaniem deklaracji drogą elektroniczną w przypadku dużej liczby dokumentów mogą być istotne.

Wytworzyła: Beata Bierć

Wprowadziła: Andżelika Jadach

Data wytworzenia: 08.12.2011 r.

Data ostatniej aktualizacji: 08.12.2011 r. 

 « powrót